Expanding Field-Archaeology Education: The Integration of 3D Technology into Archaeological Training

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expanding Field-Archaeology Education: The Integration of 3D Technology into Archaeological Training”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap