Expanding the Clinical Spectrum of Phenotypes Caused by Pathogenic Variants in PLOD2

Gabriela Ferraz Leal, Gen Nishimura, Ulrika Voss, Débora Romeo Bertola, Eva Åström, Johan Svensson, Guilherme Lopes Yamamoto, Anna Hammarsjö, Eva Horemuzova, Nikos Papadiogannakis, Erik Iwarsson, Giedre Grigelioniene, Emma Tham

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expanding the Clinical Spectrum of Phenotypes Caused by Pathogenic Variants in PLOD2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap