Expansion of the Waste-Based Commodity Frontier: Insights from Sweden and Brazil

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expansion of the Waste-Based Commodity Frontier: Insights from Sweden and Brazil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap