Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

6658 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Under 1900-talets inledande decennier genomfördes fältarbeten på den svenska landsbygden då äldre bebyggelse och byar dokumenterades på bild och i ord. Dessa dokumentationer ingick i ett större sammanhang, där ambitionen var att alla aspekter av en förmodat försvinnande allmogekultur skulle kartläggas, samlas in och arkiveras. By- och bebyggelsedokumentationerna utfördes av flera olika museer och arkivinstitutioner, med Nordiska museet som den stora aktören. Unga män som studerat ämnen som konsthistoria, nordiska språk, folklivsforskning och arkeologi, samt blivande arkitekter, fältarbetade under somrarna på den svenska landsbygden, där de tog sig fram med tåg och på cykel, så småningom också med bil. De dokumenterade både hela byar och enstaka byggnader genom att fotografera och göra uppmätningsritningar. Resultatet av dokumentationerna blev ett stort antal arkivakter med fotografier, ritningar och beskrivningar, som låg till grund för både vetenskapliga och populära publikationer liksom museiverksamhet. Fältarbetenas resultat kom under lång tid att prägla uppfattningen om den förindustriella epoken på svensk landsbygd tedde sig. Det tidiga 1900-talets etnologi framträder som en vetenskap där bildskapande liksom praktiskt arbete var väsentliga inslag.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kulturvetenskaper
Handledare
  • Jönsson, Lars-Eric, handledare
Tilldelningsdatum2014 okt. 10
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7108-570-2
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-10-10
Time: 13:15
Place: Sal B251, LUX, Helgonavägen 3, Lund

External reviewer(s)

Name: Silvén, Eva
Title: fil dr
Affiliation: Nordiska museet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Investigations of Vernacular Architecture in Scandinavia in the 1920s

    Gustavsson, K., 2020 dec. 20, Fixing and Circulating the Popular: Ethnographies of Technology, Media, Archives and the Dissemination of Culture. Müske, J., Holfelder, U. & Hengartner, T. (red.). Zürich: Chronos, s. 51-66 15 s. (Kulturwissenschaftliche Technikforschung; vol. 6).

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

Citera det här