Experience of physical violence and mental health among young men and women: a population-based study in Sweden.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

186 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experience of physical violence and mental health among young men and women: a population-based study in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap