Experiences of Everyday Occupation among People with Psychiatric Disabilities - Relationships to social interaction, the worker role and day centre attendance

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

972 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experiences of Everyday Occupation among People with Psychiatric Disabilities - Relationships to social interaction, the worker role and day centre attendance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap