Experiences of participating in a group-based sensory modulation intervention for mental health service users

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experiences of participating in a group-based sensory modulation intervention for mental health service users”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.