Experimental adaptation of native parasitoids to the invasive insect pest, Drosophila suzukii

Benjamin J.M. Jarrett, Shelley Linder, Philip D. Fanning, Rufus Isaacs, Marianna Szűcs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental adaptation of native parasitoids to the invasive insect pest, Drosophila suzukii”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi