Experimental approach to evaluate the effect of growing conditions on cereal grain size and its relevance for interpreting archaeological cereal grain assemblages

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental approach to evaluate the effect of growing conditions on cereal grain size and its relevance for interpreting archaeological cereal grain assemblages”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap