Experimental Confirmation of Transformation Pathways between Inverse Double Diamond and Gyroid Cubic Phases

Annela M. Seddon, James Hallett, Charlotte Beddoes, Tomás Plivelic, Adam M. Squires

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental Confirmation of Transformation Pathways between Inverse Double Diamond and Gyroid Cubic Phases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi