Experimental implementation of precisely tailored light-matter interaction via inverse engineering

Ying Yan, Chunyan Shi, Adam Kinos, Hafsa Syed, Sebastian P. Horvath, Andreas Walther, Lars Rippe, Xi Chen, Stefan Kröll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental implementation of precisely tailored light-matter interaction via inverse engineering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Physics