Experimental implementation of precisely tailored light-matter interaction via inverse engineering

Ying Yan, Chunyan Shi, Adam Kinos, Hafsa Syed, Sebastian P. Horvath, Andreas Walther, Lars Rippe, Xi Chen, Stefan Kröll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat