Experimental investigation of adaptive impedance matching for a MIMO terminal with CMOS SOI tuners

Ivaylo Vasilev, Jonas Lindstrand, Vanja Plicanic, Henrik Sjöland, Buon Kiong Lau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

364 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental investigation of adaptive impedance matching for a MIMO terminal with CMOS SOI tuners”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap