Experimental models of pediatric brain tumors. Establishment, immunophenotyping and clinical implications.

Emma Sandén

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1715 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental models of pediatric brain tumors. Establishment, immunophenotyping and clinical implications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap