Experimental MoII oscillator strengths

C. M Sikstrom, H Pihlemark, H Nilsson, U Litzen, S Johansson, Z. S Li, Hans Lundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
106 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental MoII oscillator strengths”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi