Experimental optimization of X-ray propagation-based phase contrast imaging geometry

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental optimization of X-ray propagation-based phase contrast imaging geometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi