Experimental Studies of Ursolic Acid and Alkaline Sphingomyelinase in Colon Cancer and Colitis

David Andersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental Studies of Ursolic Acid and Alkaline Sphingomyelinase in Colon Cancer and Colitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar