Experimental study and analysis of radiation heat fluxes received by a floor beneath an inclined ceiling

Fei Tang, Yuantao Zhu, Lei Chen, Xiepeng Sun, Margaret McNamee, Patrick Van Hees, Longhua Hu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental study and analysis of radiation heat fluxes received by a floor beneath an inclined ceiling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar