Experimental Verification of the Work Fluctuation-Dissipation Relation for Information-to-Work Conversion

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental Verification of the Work Fluctuation-Dissipation Relation for Information-to-Work Conversion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi