Experimenting with sustainability transformations: A study of Urban Living Labs in the food, water and energy nexus

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

178 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Forskare och praktiker betonar alltmer vikten av tvärvetenskapliga och experimentella sätt att förstå och bemöta hållbarhetsutmaningar. Det finns en bred enighet om att samhället måste genomgå djupa och radikala förändringar, alltså omvandling (transformation). Men detta berorpå många dynamiska faktorer i lokala sammanhang. I denna avhandling utforskar jag hur man kan främja experimentella tvärvetenskapliga hållbarhetsmetoder för att underlätta utvecklingen av gemensamma lösningar på hållbarhetsproblem och bidra till omvandling. Jag använder en tvärvetenskaplig och aktuell forskningsansats som kallas "Urban Living Labs" (ULL) som fokuserar på specifika hållbarhetsutmaningar inom mat-vatten-energi-nexusen. Jag utforskar samspelet mellan dessa för att förstå hur interdisciplinär och tvärvetenskaplig forskning kan bidra till samproduktion av handlings- och lösningsinriktad kunskap. Dessutom använder jag en kombination av interdisciplinära, deltagande och reflexiva metoder för att undersöka processerna för tvärvetenskaplig hållbarhetsforskning och forskarnas roller i dessa processer.

I fem artiklar behandlar jag frågor som rör forskningsdesign, planering och genomförande av tvärvetenskapliga samarbeten, och hur kunskap och omvandlingskapacitet delas och överförs. I den första artikeln granskar jag den existerande forskningen på mat-vatten-energi-nexus i stadsområden för att förstå om och hur aktörer applicerar lösningar på en "lokal" nivå, och vilka konsekvenser det har för forskningsdesignen. Den andra artikeln behandlar forskning om mat-vatten-energi-nexus generellt för att utveckla en heuristik för handlings- och lösninginriktad forskning som fokuserar på lokala nivåer med där inter- och tvärvetenskaplig forskning och samarbeten är viktiga. Den tredje artikeln fokuserar på att hur långsiktiga tvärvetenskapliga samarbeten navigeras. Jag tillämpar ULL ramverket i ett arbete med hantverksbryggerier på lokal nivå. Den fjärde artikeln omvärderar hur tvärvetenskapliga case-studier utvärderas och tar upp frågor om överföring och delning av kunskap mellan olika cases. Den femte artikeln fokuserar på utvecklingen av transformationskapacitet hos forskare som engagerar sig i tvärvetenskaplig experimentell forskning. Sammantaget främjar denna avhandling tvärvetenskaplig experimentell forskning mot att utveckla och bebo utrymmen som både genererar och använder sig av omvandlingspotential för att hantera komplexa hållbarhetsproblem.

Baserat på resultaten från artiklarna diskuterar och utmanar jag den tvärvetenskapliga akademikerns position genom att prioritera inte bara vad de vet utan även vilka de är och hur de agerar och interagerar. Jag argumenterar för att tvärvetenskaplig hållbarhetsforskning är en praktis som handlar om mer än bara ett metodologiskt tillvägagångssätt, utan snarare att det är en identitet med tillhörande värderingar och praktik. Denna avhandling har betydelse för samarbeten och navigering av både små och breda hållbarhetsförändringar, där hållbarhet kräver av oss att inte bara agera annorlunda utan också vara annorlunda.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • LUCSUS
Handledare
  • Ness, Barry, handledare
  • Wamsler, Christine, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 okt. 6
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-791-9
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-792-6
StatusPublished - 2023 sep.

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-10-06
Time: 13:15
Place: Ostrom, Josephson, Biskopsgatan 5, Lund
External reviewer(s)
Name: Sejersen, Frank
Title: Associate Professor
Affiliation: University of Copenhagen
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Experimenting with sustainability transformations: A study of Urban Living Labs in the food, water and energy nexus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här