Explaining decoupling in high income countries: A structural decomposition analysis of the change in energy footprint from 1970 to 2009

Viktoras Kulionis, Richard Wood

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Explaining decoupling in high income countries: A structural decomposition analysis of the change in energy footprint from 1970 to 2009”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar