Explaining prevalence, diversity and host specificity in a community of avian haemosporidian parasites

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Explaining prevalence, diversity and host specificity in a community of avian haemosporidian parasites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi