Explaining the Collapse: A Review of Four Approaches to the Breakdown of the Soviet Union

Jonas Tallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)85-85
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym99
Utgåva1
StatusPublished - 1996

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här