Explicit multipole formulas for calculating thermal resistance of single u-tube ground heat exchangers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Explicit multipole formulas for calculating thermal resistance of single u-tube ground heat exchangers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap