Exploiting digital (il)literacy: Extreme-right manipulations of the logics of search engines, search practices, and data voids

Ov Cristian Norocel, Dirk Lewandowski

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Sammanfattning

In this Medium contribution, we take a closer look at the potential of exploiting the ordinary user’s digital (il)literacy in their search practices. We explore how the logic of search engines, and missing or low-quality data are vulnerable to extreme-right manipulations.
Originalspråkengelska
StatusPublished - 2021 sep. 16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Exploiting digital (il)literacy: Extreme-right manipulations of the logics of search engines, search practices, and data voids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här