Exploiting digital (il)literacy: Extreme-right manipulations of the logics of search engines, search practices, and data voids

Ov Cristian Norocel, Dirk Lewandowski

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploiting digital (il)literacy: Extreme-right manipulations of the logics of search engines, search practices, and data voids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.