Exploring competence and workplace learning in supply chain management

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

156 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat