Exploring Fictive Kinship among Unaccompanied Refugee Minors in the Church of Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)165-178
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym3
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här