Exploring Space Syntax Integration at Public Transport Hubs and Public Squares Using Drone Footage

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring Space Syntax Integration at Public Transport Hubs and Public Squares Using Drone Footage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap