Exploring teleconnections between the summer NAO (SNAO) and climate in East Asia over the last four centuries – a tree-ring perspective

Hans Linderholm, Andrea Seim, Tinghai Ou, Jee-Hoon Jeong, Yu Liu, Xiaochun Wang, Guang Bao, Chris Folland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)297-310
TidskriftDendrochronologia
Volym31
Nummer4
StatusPublished - 2013
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Citera det här