Exploring the environmental impacts of olive packaging solutions for the European food market

Gwenola Bertoluci, Yann Leroy, Annika Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring the environmental impacts of olive packaging solutions for the European food market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap