Exploring the optimum approach to the use of CT densitometry in a randomised placebo-controlled study of augmentation therapy in alpha 1-antitrypsin deficiency

David G. Parr, Asger Dirksen, Eeva Piitulainen, Chunqin Deng, Marion Wencker, Robert A. Stockley

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

72 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring the optimum approach to the use of CT densitometry in a randomised placebo-controlled study of augmentation therapy in alpha 1-antitrypsin deficiency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap