Exploring trends, implications and challenges for logistics information systems in omni-channels: Swedish retailers’ perception

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring trends, implications and challenges for logistics information systems in omni-channels: Swedish retailers’ perception”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi