Expression, activity, and subcellular localization of testicular hormone-sensitive lipase during postnatal development in the guinea pig

Ouafae Kabbaj, Cecilia Holm, María L. Vitale, R.-Marc Pelletier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expression, activity, and subcellular localization of testicular hormone-sensitive lipase during postnatal development in the guinea pig”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap