Expression of Activating Transcription Factor 3 (ATF 3) and caspase 3 in Schwann cells and axonal outgrowth after sciatic nerve repair in diabetic BB rats.

Lena Stenberg, Martin Kanje, Katarina Dolezal, Lars Dahlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)
226 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expression of Activating Transcription Factor 3 (ATF 3) and caspase 3 in Schwann cells and axonal outgrowth after sciatic nerve repair in diabetic BB rats.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap