Expression of Activating Transcription Factor 3 (ATF 3) and caspase 3 in Schwann cells and axonal outgrowth after sciatic nerve repair in diabetic BB rats.

Lena Stenberg, Martin Kanje, Katarina Dolezal, Lars Dahlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)
226 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat