Expression of antioxidant enzymes in rat retinal ischemia followed by reperfusion.

Carl-David Agardh, Carin Gustavsson, Per Hagert, Marie E Bengtsson, Elisabet Agardh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

201 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expression of antioxidant enzymes in rat retinal ischemia followed by reperfusion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap