Expression of cysteine proteinase inhibitors stefin A, stefin B, and cystatin C in human lung tumor tissue

E Ebert, B Werle, B Julke, N Kopitar-Jerala, J Kos, T Lah, Magnus Abrahamson, E Spiess, W Ebert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)259-265
TidskriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
Volym421
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi
  • Läkemedelskemi

Citera det här