Expression of neutrophil SOD2 is reduced after lipopolysaccharide stimulation: A potential cause of neutrophil dysfunction in chronic kidney disease

Jenny Olsson, Therese A S Jacobson, Josefin M. Paulsson, Elham Dadfar, Ali Moshfegh, Stefan H. Jacobson, Joachim Lundahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expression of neutrophil SOD2 is reduced after lipopolysaccharide stimulation: A potential cause of neutrophil dysfunction in chronic kidney disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap