Expression of orphanin FQ/nociceptin and its receptor in rat peripheral ganglia and spinal cord.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expression of orphanin FQ/nociceptin and its receptor in rat peripheral ganglia and spinal cord.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap