Expression of the Arp protein, a member of the M protein family, is not sufficient to inhibit phagocytosis of Streptococcus pyogenes

Linda K Husmann, June R Scott, Gunnar Lindahl, Lars Stenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Many Streptococcus pyogenes immunoglobulin-binding proteins have structural similarities to the antiphagocytic M protein, including the well-known C repeats. One of these molecules is the immunoglobulin A-binding protein Arp, which is expressed by a serotype 4 strain for which no antiphagocytic M protein has yet been described. We expressed Arp4 in an S. pyogenes strain from which the structural gene for the M protein has been deleted and found that Arp4 is not sufficient to inhibit phagocytosis.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)345-348
TidskriftInfection and Immunity
Volym63
Utgåva1
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Expression of the Arp protein, a member of the M protein family, is not sufficient to inhibit phagocytosis of Streptococcus pyogenes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här