Expression of the global regulator SATB1 is an independent factor of poor prognosis in high grade epithelial ovarian cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)
157 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat