Expression, purification and characterisation of large quantities of recombinant human IAPP for mechanistic studies

Martin Lundqvist, Diana C. Rodriguez Camargo, Katja Bernfur, Sean Chia, Sara Linse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expression, purification and characterisation of large quantities of recombinant human IAPP for mechanistic studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar