Extended local release and improved bacterial eradication by adding rifampicin to a biphasic ceramic carrier containing gentamicin or vancomycin

Sujeesh Sebastian, Felix Tandberg, Yang Liu, Deepak B Raina, Magnus Tägil, Mattias Collin, Lars Lidgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extended local release and improved bacterial eradication by adding rifampicin to a biphasic ceramic carrier containing gentamicin or vancomycin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap