Extended Producer Responsibility as a Driver for Design Change - Utopia or Reality?

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2328 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Vår konsumtion av varor ger nytta på ett flertal sätt. Men samma varor ger också upphov till olika former av miljöpåverkan genom hela deras livscykel (från råvaruutvinning till slutligt omhändertagande). Vi vet erfarenhetsmässigt att det är bättre att förebygga ett problem än att reparera skadan efteråt och på samma sätt förhåller det sig med miljöproblemen. När det gäller varor är det tillverkarna som är de som ytterst bestämmer egenskaperna och det är också de som kan förebygga miljöproblemen på ett tidigt stadium. Det är därför som begreppet producentansvar har utvecklats. Producentansvaret strävar efter miljöförbättringar av varorna över hela deras livscykel. Detta uppnås genom att tillverkarna ges incitament för designförbättringar.

Sedan de första stegen togs i början av 1990-talet har ett växande antal regeringar infört producentansvar som en del av miljöpolitiken. Idag handlar det i huvudsak om lagstiftning rörande hur uttjänta varor ska omhändertas och återvinnas. Bland de varor som omfattas återfinns komplexa varor som elektrisk och elektronisk utrustning, bilar och batterier. Positiva effekter skall uppnås genom att det skapas länkar mellan det slutliga omhändertagandet och designern.

Men är det verkligen så att tillverkarna av dessa varor får incitament att bry sig om varans egenskaper vid dess slutliga omhändertagande? Hur ska de producentansvarsprogram se ut som motiverar tillverkarna? Denna avhandling söker finna svar på frågorna genom att studera vad som hänt inom industrier som tillverkar bilar samt elektrisk och elektronisk utrustning i Japan och Sverige. Avhandlingen undersöker också genomförandet av producentansvaret för fem olika program i Nederländerna, Schweiz och Japan. Forskningen visar att producentansvarsprogram har spelat en viktig roll för att främja designförändringar som gynnar det slutliga omhändertagandet. Analysen visar att om tillverkarna ska ha ett fortsatt intresse för förbättringar, så krävs att den enskilde tillverkaren har ansvar för sina egna varor (individuellt ansvar) och inte enbart är del av ett för branschen gemensamt system. Avhandlingen visar att det finns ett flertal sätt att införa individuellt producentansvar och pekar på väsentliga element i ett sådant system.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Internationella miljöinstitutet
Handledare
  • Lindhqvist, Thomas, handledare
  • Peck, Philip, handledare
Tilldelningsdatum2004 sep. 17
Förlag
ISBN (tryckt)91-88902-34-x
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2004-09-17
Time: 09:15
Place: International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund.

External reviewer(s)

Name: Hildén, Mikael
Title: Dr.
Affiliation: Research Director, Finnish Environment Institute, Finland

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Extended Producer Responsibility as a Driver for Design Change - Utopia or Reality?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här