Extension of the Cochrun-Grabel method to allow for mutual inductances

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 !!Citations (SciVal)

Sammanfattning

The Cochrun-Grabel (C-G) method, an algorithm for finding the characteristic polynomial of a circuit containing reactances, has so far been restricted to circuits not employing mutual inductances. In this paper we present an intuitive, yet rigorous, proof of the Cochrun-Grabel method for a general RLC circuit, and we extend the method to allow the analysis of an RLC circuit containing mutual inductances
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)481-483
TidskriftIEEE Transactions on Circuits and Systems Part 1: Fundamental Theory and Applications
Volym46
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Extension of the Cochrun-Grabel method to allow for mutual inductances”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här