Extensive cytogenetic heterogeneity in a benign retroperitoneal schwannoma

Ludmila Gorunova, Sigmund Dawiskiba, Åke Andren-Sandberg, Mattias Höglund, Bertil Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extensive cytogenetic heterogeneity in a benign retroperitoneal schwannoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap