Extensive pollinator sharing does not promote character displacement in two orchid congeners

Nina Joffard, Caroliné Olofsson, Magne Friberg, Nina Sletvold

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extensive pollinator sharing does not promote character displacement in two orchid congeners”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi