External or internal fixation in the treatment of non-reducible distal radial fractures? A 5-year follow-up of a randomized study involving 50 patients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”External or internal fixation in the treatment of non-reducible distal radial fractures? A 5-year follow-up of a randomized study involving 50 patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap