Extracellular ATP: a central player in the regulation of vascular smooth muscle phenotype. Focus on "Dual role of PKA in phenotype modulation of vascular smooth muscle cells by extracellular ATP".

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

14 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)C260-C262
TidskriftAmerican Journal of Physiology: Cell Physiology
Volym287
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här